Long An sẽ có thêm 4 cụm công nghiệp đi vào hoạt động trong năm nay

Sau khi hoàn thành, 4 cụm công nghiệp Vinh Khang, Tân Mỹ, Tú Phương và Hiệp Hòa sẽ bổ sung thêm gần 200ha vào quỹ đất sạch thu hút đầu tư của tỉnh Long An.